Reforma i canvi d’ús d’habitatge en edifici de Mitjans

Reforma i reconversió d’antic local en habitatge de distribució flexible.
Uns panells mòvils acustics permeten disposar d’un pis amb una o dues habitacions segons convingui al llogater.

Any de projecte: 2010
Any de construcció: 2010
Superfície: 107.09 m2
Promotor: Badrocil Inmobiliaria SLU
Autors: AVA STUDIO SCP