Reforma i ampliació d’habitatge unifamiliar al bosc de Sant Elm

Reforma integral amb obertura de la casa cap al bosc i obtenció de nou espai interior-exterior, que pot obrir-se totalment a l’estiu. Un afegit ombrejat a mode de porxo permet protegir del sol la façana sud. Es proposen materials càlids i relacionats amb el contexte de la casa, com la tova ceràmica al paviment i els marbres macael a cuina i banys.

Any de projecte: 2006
Any de construcció: 2007
Superfície: 170 m2
Promotor: Particular
Autors: AVA STUDIO SCP