Reforma d’habitatges originals de Mitjans

Reformes i adeqüacions, anys 2016 i 2018.
Es reconfigura l’espai per treure el màxim de habitacions i banys sense perdre l’essència de l’arquitectura original.
Una de les habitacions fara de comodí, podent estar més oberta o tancada segons el seu ús.
Recuperació o reinterpretació d’alguns materials i colors de l’època, com són els sols de parquet original, la reposició dels panells de fusta per uns de fusta lacada i la col.locació d’ alicatat ceràmic esmaltat de 15×15 en els banys.

Any de projecte: 2016
Any de construcció: En construcció
Superfície: 510 m2
Promotor: Badrocil Inmobiliaria SLU
Autors: AVA STUDIO SCP

Constructora: Mongay