Reforma d’habitatge unifamiliar a Sant Cugat

Reforma integral de casa modernista.
S’inverteix la configuració de la planta baixa per obtenir un espai de dia ben orientat cap al jardi.

Any de projecte: 2009
Any de construcció: 2009
Superfície: 109.2 m2
Promotor: Particular
Autors: AVA STUDIO SCP