Reforma d’habitatge original de Barba Corsini

Edifici dels anys 70 de l’arquitecte J.F. Barba Corsini a Barcelona.
Es concentra l’esforç en aconseguir un equilibri entre el passat i el present. Actualització integral a nivell de instal.lacions i maquinària, sense perdre alçada de sostres i conservant el paviment original de terrazzo negre a la zona de dia, i es reconfigura totalment la zona de serveis obrint espais i entrant llum natural. A nivell de materials es proposen nous materials que posaran en valor els existents i a nivell d’espais es rescata la relació interior-exterior del projecte original i es dóna molta intensitat a la vegetació, creant un eix visual entre el pati interior i el carrer.

Any de projecte: 2010
Any de construcció: 2011
Superfície: 350 m2
Promotor: Particular
Autors: AVA STUDIO SCP

Constructora: Mongay