2014 Rehabilitación Liceo Francés de Barcelona
concurso: 2º premio
con SiO2 arch slp